Archieven op het gebied van gezondheidszorg

Vereeniging Hulpbetoon, 1903-1936
Vereeniging Ziekenhuishulp, 1923-1948
mw. A.M.P. Boon-van Heugten, verloskundige, 1970-1992, 2,0 m.