Archieven op het gebied van openbare orde en veiligheid

Bijzondere vrijwillige landstorm, afdeling Zoetermeer-Zegwaart, 1931-1940, 0,1 m.
 • Archiefnr. 4 (PDF - 0.6Mb)
 • Inventaris, daarvan nrs. 1751-1759.
  • 1755: Bijlagen van het kasboek. 1931-1940. 2 omslagen.
   • 1754: 1931-1937
   • 1755: 1938-1940
  • 1756: Reglementen, aanschrijvingen, couranten, propagandamateriaal etc. 1934-1939. 1 omslag.
  • 1757: Ingekomen mededelingen van mutaties betreffende de Bijzondere Vrijwilliger Landstorm en Motordienst. 1934-1939. 1 omslag.
   • N.B. Achterin los opgave van vrijwilligers van het Vrijwillig Landstormkorps Motordienst te Zoetermeer en Zegwaart. 1935.
  • 1758: Kasboek van ontvangsten en uitgaven voor een schietwedstrijd. 1935; met bijlagen. 1 omslag.
  • 1759: Handleiding ten behoeve van de Bijzondere Vrijwillige Landstorm. 1937. 1 omslag.
Plaatselijke Commissie Steun Wettig Gezag, 1948-1958, 0,04 m.
 • Archiefnr. 5 (PDF - 0.9Mb)
 • Inventaris, daarvan nr. 966.
  • Correspondentie van de plaatselijke commissie Steun Wettig Gezag, 1948-1958. 1 omslag.