Archieven van kerken en culturele instellingen

Collectie doop-, trouw- en begraafboeken, 1586-1811, 2 m.
 • Archiefnr. 19 (PDF - 0.2Mb)
 • Plaatsingslijst.
 • Het betreft hier boeken uit de archieven van de Hervormde gemeenteZoetermeer-Zegwaart, de Remonstrantse gemeente Zoetermeer-Zegwaart en de Rooms-katholieke kerk te Zoetermeer.
Hervormde gemeente Zoetermeer, (1502) 1608-1989 (1996), 14 m.
 • Archiefnr. 42 (PDF - 0.4Mb)
 • Inventaris t/m 1965, plaatsingslijst 1965 t/m 1989 (1996).
 • Stukken jonger dan 75 jaar zijn zonder toestemming van de Hervormde gemeente niet ter inzage.
Remonstrantse gemeente Zoetermeer-Zegwaart, (1613) 1640-1859, 0,7 m.
Gereformeerde Kerk Zoetermeer, 1862-1972, 4,0 m. Inventaris.
 • Archiefnr. 54 (PDF - 0.2Mb)
 • Voor raadpleging van stukken jonger dan 50 jaar is vooraf toestemming nodig van de Gereformeerde Kerk.
Plaatselijke commissie tot oprichting van een nationaal gedenkteken voor november 1813, 1863-1870, 0,01 m.
 • Archiefnr. 4 (PDF - 0.6Mb)
 • Inventaris, daarvan nrs. 1703-1704.
  • Notulen van de vergaderingen der plaatselijke commissie tot oprichting van een Nationaal Gedenkteken voor November 1813; 1863-1864. 1 omslag.
  • Correspondentie bij en van de plaatselijke commissie tot oprichting van een Nationaal Gedenkteken voor November 1813. 1863-1870. 1 omslag.
  • Rentmeester Petroleum-gasfabriek. 1907-1917
   • Stukken betreffende de aanvrage en plaatsing van gasmeters. 1907-1910. 1 omslag.
Christelijke Jonge Mannen Vereniging De Prediker, 1899-1957, 0,2 m.
Harmonievereniging Kunst en Vriendschap 1910-1997, 0,5 m.
Comité Bevrijdingsfeesten 1945, 1945, 0,01 m.
 • Archiefnr. 5 (PDF - 0.9Mb)
 • Inventaris, daarvan nr. 962.
  • Correspondentie van het Comité Bevrijdingsfeesten, ter gelegenheid van de viering van de bevrijding, 1945. 1 omslag.
Bevrijdingsclub, 1945-1963.
 • Archiefnr. 64
Nederlands Hervormde Meisjesvereniging Dorcas, 1946-1957, 0,1 m.
Comité Jubileumfeesten 1948, 1948, 0,01 m.
 • Archiefnr. 5 (PDF - 0.9Mb)
 • Inventaris, daarvan nr. 965.
  • Correspondentie van het Comité Jubileumfeesten 1948 ter gelegenheid van het 50-jarige regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina, 1948. 1 omslag.
Historisch Genootschap Oud Soetermeer, 1949-1989, 0,7 m.
 • Archiefnr. 8
 • Inventaris.
Hervormde jongens- en meisjesclub "Jong en blij" o.l.v. Pieter Wieriks, 1957-1973
Oranjevereniging "Wilhelmina", (1902) 1964-1969
Commissie Kerkopbouw (Meerzicht), 1968-1972, 0,05 m.
 • Archiefnr. 36
Stichting Culturele Raad Zoetermeer, sinds 1977 Culturele Raad exart. 61 Gemeentewet, 1969-1981, 0,2 m.
 • Digitale dossierinventaris.
Landelijke Open Monumentendag Zoetermeer, 1987-2004, 0,1 m.
 • Archiefnr. 81
Stichting Historisch Museum 't Oude Huis, 1989-1997, 0,6 m.
 • Archiefnr. 51
 • Plaatsingslijst.
 • Stukken jonger dan 10 jaar zijn zonder toestemming van de directie van het museum niet ter inzage.
Commissie Kerkelijke Presentatie Floriade, 1992.
 • Archiefnr. 66
Protestante wijkgemeente De Oase, Zoetermeer, 2002.
 • Archiefnr. 72