Economische zaken

Rentmeester van de petroleum-gasfabriek, 1907-1917, 0,5 m.
 • Archiefnr. 4 (PDF - 0.6Mb)
 • Inventaris, daarvan nrs. 1705-1734.
  • Rentmeester petroleum-gasfabriek 1705 - 1734
  • Rentmeester Petroleum-gasfabriek. 1907-1917
   • Stukken betreffende de aanvrage en plaatsing van gasmeters. 1907-1910. 1 omslag.
  • 1734: Boekhouding van de petroleum-gasfabriek.
  • 1709: Register houdende aantekening van de namen van de aangeslotenen met opgaaf der bedragen verschuldigd voor materialen en verbruikt gas. 1907-1914. 4 delen.
   • 1706: 1907-1909.
   • 1707: 1909-1911.
   • 1708: 1911-1913.
   • 1709: 1913-1914.
  • 1710: Register houdende aantekening van de bedragen in meterhuur licht- en kookgas door de aangeslotenen betaald. 1909. 1 deel.
  • 1711: Register houdende aantekening van verbruikt maatgas door de aangeslotenen van Zoetermeer en Zegwaart. 1912-1924. 1 deel.
  • 1715: Journaal en grootboek van de ontvangsten en uitgaven. 1907-1917. 4 delen.
   • 1712: 1907.
   • 1713: 1908-1909.
   • 1715: 1910-1912.
   • 1715: 1913-1917.
  • 1720: Journaal van de ontvangsten en uitgaven.1912-1917. 5 delen.
   • 1716: 1912-1913.
   • 1717: 1913-1914.
   • 1718: 1914-1915.
   • 1719: 1915-1916.
   • 1720: 1917.
  • 1721: Grootboek. 1913-1917. 1 deel
  • 1722: Begroting der inkomsten en uitgaven. 1908-1917; met memorie van toelichting. 1 omslag.
  • 1733: Rekening van ontvangsten en uitgaven. 1907-1917; met bijlagen. 11 omslagen.
   • 1723: 1907.
   • 1724: 1908.
   • 1725: 1909.
   • 1726: 1910.
   • 1727: 1911.
   • 1728: 1912.
   • 1729: 1913.
   • 1730: 1914.
   • 1731: 1915.
   • 1732: 1916.
   • 1733: 1917.
  • 1734: Register houdende opgaaf van de boekwaarde van de bezittingen en de daarop gedane afschrijvingen. 1907-1911. 1 deel.
  • Commissie tot wering van schoolverzuim
   • 1735: Huishoudelijk reglement voor de commissie tot wering van schoolverzuim. Vastgesteld bij raadsbesluit van 20 Februari 1901. 1 stuk.