Openbare werken en stedenbouw

Gemeentebedrijven, (1946) 1963-1990, 47,5 m.
  • Archiefnr. 47
  • Dossierinventaris.
  • Het Woningbedrijf (1951), de Dienst Openbare Werken (1963, sinds 1967 Gemeentewerken) en het Grondbedrijf (1963) kwamen per 1-6-1968 onder hoofddirectie van Gemeentebedrijven. In 1982 werd het Parkeerbedrijf opgericht en hier aan toegevoegd en in 1989 het CAI-bedrijf (Centrale Antenne Installatie). De Dienst Sport en Recreatie fungeerde vanaf de oprichting per 1-7-1969 ook onder deze koepel maar werd in 1977 zelfstandig.
Stadsontwikkeling en beheer / Grondbedrijf (1965-2002) 11,9 m.
  • Archiefnr. 84
  • Dossierinventaris
  • Op 22 december 1961 is een principe besluit genomen tot invoering van een tak van dienst voor gemeentewerken en het grondbedrijf.
  • Op 23 maart 1962 is besloten om per 1 januari 1963 het bedrijf openbare werken en het grondbedrijf aan te wijzen als tak van dienst, bedoeld in artikel 252 van de gemeentewet.
Onderzoek en Statistiek, afdeling, 1966-1990, 2,0 m.
  • Archiefnr. 79
  • Dossierinventaris.
  • Omvat woningbouwplattegronden diverse wijken, bedrijvenatlassen en statistische jaarboeken.