Sociale zorg

Levensmiddelenbedrijf van Zoetermeer en Zegwaart, 1916-1919, 0,1 m.
 • Archiefnr. 4 (PDF - 0.6Mb)
 • Inventaris, daarvan nrs. 1740-1749.
  • Levensmiddelenbedrijf 1740 - 1749
  • Levensmiddelenbedrijf 1740 - 1749
  • 1742: 1918 A-H
  • 1743: 1918 I-N
  • 1744: 1918 O-R
  • 1745: 1918 S-Z
  • 1746: 1919 A-L
  • 1747: 1919 M-Z
  • 1748: Wekelijkse staten van geleverde hoeveelheden levensmiddelen. 1919 Januari 6-1919 Juni 21. 1 omslag.
  • 1749: Facturen van geleverd meel en andere artikelen. 1919. 1 omslag.
  • Commissie tot Steunregeling 1931-1936 (samen met Zegwaart?)
   • 1750: Notulen van de commissie. 1931 December 4-1936 October 19. 1 deel
  • Bijzondere Vrijwillige Landstorm 1931-1940
   • 1751: Notulenboek van de plaatselijke commissie der afdeling Zoetermeer-Zegwaart. 1931-1940. 1 deel.
    • N.B. 1 October 1940 ontbonden.
  • 1752: Correspondentie. 1931-1940. 1 omslag.
  • 1753: Kasboek. 1931-1940. 1 deel.
Commissie tot steunregeling, 1931-1936, 0,01 m.
 • Archiefnr. 4 (PDF - 0.6Mb)
 • Inventaris, daarvan nr. 1750.
  • Commissie tot steunregeling 1750
Burgerlijk Armbestuur van Zoetermeer, 1936-1953, 0,5 m.
 • Archiefnr. 5 (PDF - 0.9Mb)
 • Inventaris, daarvan nr. 988.
  • Notulen van vergaderingen van het Burgerlijk Armbestuur, 1936-1953. 1 omslag.
Gemeentelijke Distributiedienst, 1939-1948 (1969), 0,2 m.
 • Archiefnr. 5 (PDF - 0.9Mb)
 • Inventaris, daarvan nrs. 935-961.
  • Stukken betreffende de financiële controle van de distributiedienst, 1939-1942. 1 omslag.
  • 936: Stukken betreffende uitgaven van de distributiedienst, 1940-1947. 1 omslag.
  • 937: Stukken betreffende het beheer van en de controle op de voorraad distributie-waardemateriaal, 1940-1947. 1 omslag.
  • 938: Dossier inzake het aangaan van een gemeenschappelijke regeling inzake de inrichting van de distributiedienst in de gemeenten Zoetermeer, Benthuizen, Hazerswoude, Moerkapelle en Zoeterwoude, 1941-1943. 1 omslag.
  • 939: Stukken betreffende de overname en aanschaffing van meubilair, stoffering en kantoorbenodigdheden, 1941-1944. 1 omslag.
  • 940: Stukken betreffende klachten over de uitoefening van de dienst, 1942-1947. 1 omslag.
  • 941: Stukken betreffende lokalen en gebouwen ten behoeve van de distributiedienst, 1942-1950. 1 omslag.
  • 942: Stukken betreffende declaraties ten laste van de gemeenten Benthuizen, Hazerswoude, Moerkapelle en Zoeterwoude inzake aandeel kosten distributiedienst, 1942-1951. 1 omslag.
  • 943: Stukken betreffende een verzoekschrift van de gezamenlijke winkeliers van Zoeterwoude-Hooge Rijndijk inzake het inleveren van distributie-bonnen in de gemeente Leiderdorp, 1943. 2 stukken.
  • 944: Stukken betreffende de tweede distributiestamkaarten beschikking, 1943-1945. 1 omslag.
  • 945: Stukken betreffende vermissing van distributiebescheiden en uitreiking van nieuwe stamkaarten, 1944-1949. 1 omslag.
  • 946: Stukken betreffende de toelating van ophaaldiensten voor het afhalen van distributiebescheiden, 1946-1948. 1 omslag.
  • 947: Stukken betreffende de inlevering van distributiebescheiden, 1946-1948. 1 omslag.
  • 948: Stukken betreffende de overdracht en verkoop van de inventaris van de distributiedienst, 1946-1948. 1 omslag.
  • 949: Stukken betreffende de opheffing van de distributiedienst, 1947-1948. 1 omslag.
  • B. Personeel
   • 950: Stukken betreffende personeelsaangelegenheden, 1940-1948. 1 omslag.
   • 951-956: Dossiers inzake afzonderlijke personeelsleden, 1939-1969. 6 omslagen.
   • 951: A - G
   • 952: H - Ko
   • 953: Kr - O
   • 954: P - Re
   • 955: Ro - Va
   • 956: Ve - Z
  • C. Taakuitoefening
   • 957: Stukken betreffende sluiting van benzinepompen, 1940-1942. 1 omslag.
   • 958: Stukken betreffende de inlevering van benzinevaten en controle op het verbruik van motorbrandstoffen, 1940-1946. 1 omslag.
   • 959: Stukken betreffende distributie van levensmiddelen, 1940-1946. 1 omslag.
   • 960: Stukken betreffende distributie van klompen, schoenen, kleding en textiel, 1941-1946. 1 omslag.
   • 961: Stukken betreffende distributie van brandstoffen voor bakkerijen, 1945. 1 omslag.
Gemeentelijke instelling voor maatschappelijke zorg, 1953-1964, 0,5 m.
 • Archiefnr. 5 (PDF - 0.9Mb)
 • Inventaris, daarvan nrs. 975-981.
  • Notulen van vergaderingen van de Gemeentelijke Instelling voor Maatschappelijke Zorg, 1954-1964. 1 pak.
  • 976-978: Kasboeken van uitgaven, 1953-1964. 3 delen.
  • 976: 1953-1957
  • 977: 1958-1962
  • 978: 1963-1964
  • 979: Kasboek van inkomsten, 1955-1964. 1 deel.
  • 980-981: Begrotingen en rekeningen van inkomsten en uitgaven, met controle-rapporten, 1954-1964. 2 omslagen.
   • N.B. De rekening over 1959 ontbreekt.
  • 980: 1954 - 1959
  • 981: 1960 - 1964
Gemeentelijke Sociale Dienst, 1965-1990, 3 m.
 • Archiefnr. 14
 • Dossierinventaris.