Lijst van archieven

In dit overzicht staan de archieven van het Stadsarchief. Per archief is aangegeven:

  • in welke instelling het archief heeft gevormd
  • in welke periode de archiefstukken zijn bewaard
  • hoe groot het archief is (in strekkende meters)
  • het nummer van het archief
  • of er een inventaris is van de archiefstukken
  • of het archief openbaar is of niet

Van een aantal archieven zijn de inventarissen digitaal beschikbaar.